Uw advocatenkantoor

voor MKB bedrijven, instellingen en overheden

Voor al uw juridische onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht, algemeen contractenrecht, aanbestedingsrecht en geschillen tussen organen van vennootschappen.

 

 

Leg vrijblijvend uw casus voor

VONDENHOFF ADVOCATEN

Of u nu een zaak op handen heeft, een financieel uitzichtloze situatie of uw onderneming wilt wijzigen door aan- of verkoop van een onderdeel of onderneming. Onze praktijk is er voor de MKB ondernemers, familiebedrijven, instellingen en overheden die een solide nieuwe toekomst willen opbouwen.

Onze praktijk helpt bij juridische onderwerpen op het terrein van ondernemingsrecht, algemeen contractenrecht, aanbestedingsrecht en geschillen tussen organen van vennootschappen.

VONDENHOFF ADVOCATEN is er voor MKB ondernemingen, familiebedrijven, instellingen en overheden in een uiteenlopend bereik van sectoren:

  • Maak- en productie industrie
  • Service dienstverleners
  • Groothandelsbedrijven
  • Agri bedrijven
  • Beleggings- en vastgoedbedrijven
  • Retail en horeca

Expertise

 

Ons kantoor heeft diepgaande kennis en ervaring opgebouwd als saneerder en herstructureerder van een breed scala van bedrijven.
Daarnaast werd Mr. Wim Vondenhoff in de afgelopen 30 jaren regelmatig door de rechtbank tot curator aangesteld.

Ondernemingsrecht

Vondenhoff Advocaten is gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Het ondernemingsrecht is een uitgebreid rechtsgebied, vanaf de keuze van rechtsvorm bij start van de onderneming, over geschillen tussen aandeelhouders onderling, aandeelhouders en bestuur, bestuursleden onderling, stortingsplicht, bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid tot aan het beëindigen der onderneming.

Sedert oktober 2012 is het vennootschapsrecht gemoderniseerd door invoering van de Flexwet. Hierdoor kunnen voor vrijwel iedere situatie speciale aandelen gevormd worden. Dit is een perfect middel om in familiekring een onderneming over te dragen en kinderen die niet in het bedrijf zitten wel dividend te laten ontvangen zonder stemrecht. Ook kunnen aandelen gecreëerd worden die alle het recht van bestuursbenoeming hebben en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Ten slotte wijzen wij nog op de zogenaamde “uitkeringstoets”. Op straffe van terugbetaling en bestuurdersaansprakelijkheid, moet het Bestuur iedere uitkering van de vennootschap aan derden – bijvoorbeeld dividend – goedkeuren. Criterium daarbij is, dat de uitkering de onderneming niet mag hinderen in haar normale betalingsverplichtingen. Hiertoe dient het Bestuur een vermogenstoets uit te (laten) voeren.
Deze verplichting leidt nog tot veel onduidelijkheid en discussie.

HERSTRUCTURERING ONDERNEMINGEN

Ondernemen is en blijft een ongewisse, riskante zaak. Door verkeerde beslissingen of macro-economische omstandigheden kan een bedrijf in zwaar weer geraken. In het ergste geval kan het leiden tot het faillissement van de onderneming en een faillissement is pure arbeidsplaatsen- en kapitaalvernietiging.

Geplaagd door de constant bellende en mailende crediteuren en de steeds maar lastiger wordende financier, vernauwt de visie van de ondernemer zich tot het vullen van gaten met andere gaten. Hij verliest hierdoor het zicht op oplossingen.

Toch durft Wim Vondenhoff te beweren, dat zeker driekwart van de in de problemen geraakte ondernemingen te redden is.

Daarvoor dient, mede afhankelijk van de grootte van de onderneming en de ernst van de situatie een team van twee of drie deskundigen te worden samengesteld die in sneltreinvaart de onderneming saneren en weer gezond maken.

Zo’n sanering kan buiten een faillissement om of juist met behulp van een faillissement gerealiseerd worden.

Een van de klemmende problemen is de financiering van zo’n nieuwe start van de onderneming. Advocatenkantoor Vondenhoff kan u  behulpzaam zijn bij het bezien of via informele kapitaalverstrekkers (een deel van) de financieringsproblematiek opgelost kan worden.

Ten slotte blijkt in zo’n situatie, dat de ondernemer, het bestuur, vaak tijdelijk behoefte heeft aan managementondersteuning. Ook hier kan Advocatenkantoor Vondenhoff daar kandidaten voor leveren.

Kortom: een crisis geeft stress, maar ook nieuwe kansen en als u met de hulp van Advocatenkantoor Vondenhoff die kansen goed oppakt kan daar een prachtig voortgezet bedrijf uit voortvloeien.

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Over weinig onderwerpen doen zo veel fabels de ronde als over dit onderwerp. Advocatenkantoor Vondenhoff heeft ervaren, dat bestuurdersaansprakelijkheid voor veel ondernemers een ware nachtmerrie vormt.

Dit veelal ten onrechte, want hoofdregel is dat de vennootschap, die de bestuurder vertegenwoordigt, voor de gevolgen van die bestuursdaad aansprakelijk is. Dit geldt ook als achteraf blijkt, dat het besluit niet goed voor de vennootschap heeft uitgepakt.

Er gelden echter enige bijzondere aansprakelijkheden:

A. verzuim van melding bij de Fiscus van betalingsonmacht kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden;
B. in faillissement kan het verwerpen van de boekhouding of het niet, niet-volledig of te laat deponeren van de jaarrekening van de vennootschap tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Wim Vondenhoff heeft, zowel in zijn hoedanigheid van curator, alsook als verdediger van een aangesproken bestuurder een enorme ervaring met deze materie. Hij heeft hier vele lezingen over gegeven.

BEDRIJFSOVERNAME, FUSIE EN ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN

Het kopen, verkopen of opsplitsen van bedrijven, maar ook het creëren van duurzame samenwerkingsvormen ten behoeve van bedrijven is maat- en vakwerk.

Belangrijk is, dat partijen allereerst een tijdsplan hebben, waarin exact omschreven staat wat wanneer dient te gebeuren. In welke fase der onderhandelingen dient het due diligence onderzoek plaats te vinden en hoe diep dient dat onderzoek te gaan, is, zijn vragen die beantwoord moeten worden.

Vaak is the devil in the detail… en lopen deals stuk wanneer partijen juist het gevoel hadden eruit te zijn. Dit kan gebeuren als er aan het einde van het proces oude lijken uit de kast komen of men het wel eens is over de koopsom, maar niet over de door de verkoper te geven garanties.

Met al zijn ervaring kan Wim Vondenhoff u door dit ingewikkelde proces, vol gevaarlijke klippen, leiden en de deal tot een goed einde brengen.

Advocatenkantoor Vondenhoff verzorgt al jarenlang lezingen over het koop/verkoopproces, maar ook over specifieke onderwerpen als het due diligens-onderzoek en de gevolgen er van.

FINANCIERING EN ZEKERHEDEN

De afgelopen zes à zeven jaren hebben wij geconstateerd, dat het voor met name MKB-bedrijven steeds lastiger wordt om bancaire financieringen te verkrijgen. Dit remt de ontwikkeling van bedrijven in ernstige mate.

Daarnaast staat de rentevoet op een historisch laag niveau. Hierdoor ontvangen spaarders een lage vergoeding voor hun spaartegoeden. In onze praktijk, maar ook in die van de adviseurs waar Advocatenkantoor Vondenhoff mee samenwerkt, komen wij regelmatig privépersonen tegen die, doordat zij bijvoorbeeld hun onderneming hebben verkocht, over financiële middelen beschikken en daar investeringen mee willen doen. Deze groep van private investeerders wordt voor de financiering van het MKB steeds belangrijker. Door zijn ervaring en combinatie van juridische, bedrijfseconomische en fiscale opleidingen heeft Wim Vondenhoff een uitstekende achtergrond om financieringen te beoordelen. Hij wordt hiervoor dan ook regelmatig geconsulteerd en door private investors naar projecten gevraagd. Wilt u in de portefeuille van private investors opgenomen worden of heeft u behoefte aan financiering, stuur dan een e-mail.

Bij financieringen hoort het verlenen van zekerheden. Welke zekerheden bij welke financieringsvorm past is maatwerk. Bovendien zult u er versteld van staan hoe vaak fouten in financieringsovereenkomsten bij het vestigen van zekerheden gemaakt worden.

GESCHIEDENIS VONDENHOFF ADVOCATEN

Grondlegger van de praktijk is Mr. W.B.M. Vondenhoff (Wim).

Wim is sedert 1982 advocaat en vanaf 2014 zelfstandig gevestigd. Per 1 maart 2018 gevestigd aan het adres Vlotstraat 2, Heerlen

Lid van oa.
NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten)
Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrechtjuristen

Nevenactiviteiten oa.
Commissaris en adviseur bij diverse bedrijven
Gastdocent filosofie Bernardinuscollege
Gastdocent Maastricht University insolventierecht
Geeft veelvuldig lezingen voor ondernemers en overheden
Schrijft regelmatig (kranten-)artikelen

Mr. WBM Vondenhoff - VONDENHOFF ADVOCATEN

Wim Vondenhoff

Middelbare school Bernardinuscollege – Heerlen
Nijenrode Nederlands Opleidingsinstituut voor Bedrijfskunde – Breukelen
Nederlands recht Rijksuniversiteit – Utrecht
Belastingkunde Rijksuniversiteit Brabant – Tilburg

Sedert 1982 advocaat en vanaf 2014 zelfstandig gevestigd.

Wim Vondenhoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Partners

Vanuit de jaren lange ervaring is VONDENHOFF ADVOCATEN, in nauwe samenwerking met haar partners, in staat om  financiële, fiscale en juridische vraagstukken voor ondernemers te verzorgen en ontzorgen.

Neem vrijblijvend contact op:

Waar mee kunnen we u helpen?